Politica de confidentialitate

1.Dreptul de copyright

Toate informațiile și imaginile existente pe acest site sunt cu titlu informativ și sunt deținute de STOP INSECTE.

2. Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal

Când vizițati site-ul web al STOP INSECTE, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de la care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări și al solicitării unei oferte de servicii.

3. Utilizarea si dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Începand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate numai pe perioada executării serviciului, cu excepția cazului în care în sarcina Prestatorului există o obligație legală de păstrare a respectivelor date cu caracter personal pentru o altă perioadă de timp. STOP INSECTE va prelucra datele cu caracter personal precum: nume, prenume, informații de contact (nr. de telefon, adresa de e-mail) în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Prestatorul garantează beneficiarului că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin securitatea și confidențialitate impuse de legislația în domeniu. STOP INSECTE se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți beneficiari/utilizatori. Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate sunt voluntare.